Hvad koster det- gastebidrag

 

Sejlbåden S/Y Karma på langtur

 

 

Gaster er at betragte som ulønnede søfolk, der betaler for deres kost, diesel, havneudgifter mm., samt til skibets vedligehold. Gastebidraget går således til driften af Karma, 0g er med til at dække omkostningerne ved reparationer og vedligeholdelse.

Det er dyrt at holde så stor en båd i orden og sikker, og gastebidragene dækker på ingen måde alle omkostninger. Det er...... bidrag.

 

Gastebidraget er 200 kr. pr dag.

• Når alt er aftalt betales et depositum på 6000 kr., svarende til 1 måneds køjepenge – først da er du sikret en plads.

• Konto- og registreringsnummer oplyses i mail.

• Hvis du melder fra på et togt før påmønstring tilbageholder vi 4000 kr. af det indbetalte beløb. Det resterende indbetalte beløb tilbagebetales

til gasten hurtigst muligt.

• Hvis du booker mere end en måned, skal de resterende køjepenge indbetales, inden du påmønstrer.

• Vi tilstræber at gaster er med i minimum en måned, da det er hårdt for alle at skifte besætning hele tiden.

 

Fælleskasse.

Derudover kommer fællesudgifter til mad, drikkevarer, diesel, benzin til dinghy, havnepenge, indklarering mv, som vi deles om. Udgiften til fælleskassen varierer efter sejladsområde. Du skal regne med 1500-2500 kr per måned. Penge til fælleskassen betales i landets valuta. Individuelle behov såsom slik, sodavand mm. betales for egen regning.

 

Det er dyrt at gå gennem Panama-kanalen.

Det er også en kæmpe oplevelse. Vi anser afgifterne til at gå igennem som fællesudgifter, og du kommer derfor som gast til at betale din andel af dette.

Det er også dyrt at være på Galapagos øerne.

Men vi har besluttet at gøre holdt der alligevel. Dels fordi det bider turen over i to ben, men især fordi øerne skulle være noget helt specielt. Ligesom med kanalen er udgifter til indklarering mm. på Galapagos fælles udgifter.

 

Særlige udgifter til Panama kanalen og Galapagos.

Panama-kanal: Samlede udgifter anslås til ca. DKK 10.000

Galapagos: Samlede udgifter anslås til ca. DKK 14.000

Ved 4 personer ombord, inkl. skipper-par, betaler hver person DKK 6.000 i ekstra omkostninger.

Ved 6 personer ombord betaler hver DKK 4.000.

For gasterne lægges dette oveni gastebidraget.

Skulle der være en gast der påmønstrer på Galapagos, er denne gast også med til at betale bådens indklarering mm. til Galapagos.

HUSK at udover dette kommer der udgifter til diverse ture man måtte ønske på Galapagos.

 

Lommepenge, visum, vaccinationer, forsikring mv. kommer oveni som individuelle personlige udgifter. Udgifter til ud-/hjemrejse afholdes under alle forhold af gasten selv. Også hvis skibet ankommer forsinket til et afmønstringssted.

 

Gastebidraget er som skrevet et bidrag til drift og vedligeholdelse af skib og udstyr. Og ikke charter eller hyre. Derfor er det vigtigt, at du, hvis myndigheder spørger, svarer ”vi deles om udgifter”.

 

Vi forsøger selvfølgelig at tilpasse at Karma er i nærheden af, hvor du ankommer til og afrejser fra, men det kan ikke altid lade sig gøre. Så vær indstillet på en eventuel ekstra udgift i form af hotelophold, ændring af billet el.lign.