Skibsorden

 

Sejlbåden S/Y Karma på langtur.

Velkommen ombord på sejlbåden S/Y Karma.

For at sikre en god og sikker drift af skibet, værne om det sociale liv og frem for alt gøre det til en fornøjelse at være ombord for alle, er det nødvendigt at alle accepterer nedenstående punkter.

Overordnet - vis hensyn.

 

Sikkerhed

Sikkerhed kommer før alt andet. Først besætningens sikkerhed, dernæst skibets sikkerhed og selvfølgelig til sidst materiellets sikkerhed.

Enhver har det fulde ansvar for egen sikkerhed, derefter de øvrige besætningsmedlemmers sikkerhed.

 

Retningslinjerne ombord er:

• at vi, uanset hvad, tilstræber at undgå dårligt vejr – også selvom det medfører forsinkelser, omveje eller helt nye destinationer.

• at vi reber sejl, hvis vi er i tvivl – og helst før vi kommer i tvivl.

• at vi alle – med mindre vejret er ekstraordinært godt – altid bærer redningsvest, når vi opholder os udenfor cockpittet.

• at vi alle, i dårligt vejr eller efter skippers bestemmelser, bruger livline.

• at vagthavende om natten altid bærer redningsvest med PLB og livline – og bruger den, hvis man forlader cockpittet.

• at skipper tilkaldes, såfremt vagthavende finder det nødvendigt.

• at vagthavende holder behørig udkig, kontrollerer fart og kurs, barometerfald, vejr mm hver 10-15 minut. Vær opmærksom på fronter, skift af vindhastighed og pludselige barometerfald. Vagt fører logbog.

• at alle, når de påmønstrer, sættes ind i skibets nødprocedurer og sikkerhedsudstyr.

 

Fordeling af opgaver

Alle ombord har medansvar for, at Karma til enhver tid er i ordentlig og sikkerhedsmæssig god stand.

 

Følgende arbejdsopgaver fordeles ligeligt mellem alle voksne ombordværende. Børn hjælper til efter evne.

• Vagter, både nat og dag. Vi regner med at holde 4-timers vagter, men det kan tilpasses.

• Rengøring, så tit at ingen føler sig generet.

• Madlavning.

• Opvask og køkkenhygiejne. Ved sejlads er dette specielt vigtigt.

• Oprydning. Ved sejlads er dette specielt vigtigt. Pladsen ombord er trang og alting har sin faste plads. Læg tingene på plads efter brug, så

vi altid ved, hvor vi kan finde dem.

• Vedligehold og mindre reparationer efter kompetencer.

• Klargøring af skib (rengøring ved anløb, forberedelser (vand, proviant mm) før afgang)

 

Alkohol, tobak og narkotika.

Når vi sejler nyder vi kun alkohol i fællesskab, og kun i begrænset omfang. Det kunne f.eks. være en daglig sun-downer til fælles moralsk oprustning.

 

I havn eller for anker har vi et naturligt afslappet forhold til alkohol, men fuldskab vil ikke være normen.

 

Karma er principielt et ikke-ryger skib. Rygning må ske udendørs, hvor det ikke generer den øvrige besætning. Rygning under dæk er strengt forbudt.

Enhver brug og besiddelse af narkotika, inklusiv hash og marihuana, er strengt forbudt under opholdet – dette gælder også i land! Indtagelse eller opbevaring af narkotika medfører øjeblikkelig afmønstring.

 

Rute

Karma sejler af den til enhver tid sikreste rute. Detailplanlægning foretages fra ben til ben, evt. fra dag til dag – i videst mulige omfang i fællesskab besætningen imellem. Det er dog skibets ejere, der suverænt beslutter, hvor Karma skal sejle hen og hvornår.

 

Andre gode råd til besætning

  • Spørg og lær – Er du i tvivl, så spørg.

 

  • Søsyge. Vi har erfaring for, at de fleste oplever en grad af søsyge de første par dage af et ben. Dette er helt normalt, og det aftager over et par dage. Det bedste middel vi har brugt er søsyge-plaster bag øret. De holder 3 dage, og derefter er de fleste ovre det.

Med mindre man er meget syg opfordrer vi til, at man holder sig igang, passer sine vagter og bliver oven dæk.

 

  • Begrænsede ressourcer. Brug kun det absolut nødvendige lys, lad være med at lade vandet løbe når du børster tænder, og brug saltvand til at afskylle servicet inden opvask. Sluk for hovedhanen til gassen, når du er færdig.

 

  • Undgå salt under dæk. Salt suger fugt. Badetøj/håndklæder tørrer oppe, og er tørt før det kommer under dæk.

 

  • Fødder. Tag skoene af, når du kommer ombord. Vær opmærksom på, hvor du sætter dine fødder.

 

  • Væn dig til at rydde op efter dig selv – gå gerne en oprydningsrunde inden du går i seng/efter din vagt. Alting har sin faste plads.

 

  • Sand. Sørg for at tasker, tøj og sko er tømt for sand og skidt, inden det kommer ombord.

 

  • Medansvar. Du er medansvarlig for, at du får mest muligt ud af dit ophold. Vi vil alle gerne tage problemerne, før de vokser sig for store. Ved uoverensstemmelser ombord, er det vigtigt at luften bliver renset og at vi får en snak om tingene.